Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tollaslabda Megyei Diákolimpia - 2012. 01.15.

2012.01.11

 TOLLASLABDA  

1.  A verseny célja:  
 a tanév „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Diákolimpiai bajnoka” címek eldöntése; 
 a tollaslabda sportág népszerűsítése; 
 az   utánpótlás-nevelés,   a   kiválasztás   lehetőségeinek   bővítése,   lehetőséget   adva   a 
rendszeresen  nem  versenyző  tanulók  külön  indulásának,  segítve  az  MTLSZ  utánpótlás 
nevelési rendszerét. 
2.   A verseny rendezői: 
 a Magyar Diáksport Szövetség; a Magyar Tollaslabda Szövetség és a Szabolcs-Szatmár-
Bereg  Megyei  Diáksport  Tanács  megbízásából  az  Ófehértói  Diáksport  Egyesület,  a 
Nyíregyházi  Tollaslabdabarátok  Köre  és  az  NYVSC  tollaslabda  szakosztálya,  amely  a 
következő versenybíróságot jelölte ki: 
 
  Pazonyi György, 
  Hajdu Gyula, 
  Jakabné Keul Andrea, 
  Nagy Jánosné. 
3.   A verseny helye és időpontja: 
 Helyszín:  Arany  János  Gimnázium  és  Általános  Iskola,  Diákotthon  és  Gyermekek 
Átmeneti  Otthona,   Ze lk   Zoltán   Angol  és  Német  Kéttannyelvű   Tagintézmény  
tornacsarnoka; 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 29. 
 
 Időpontja: 2012. január 15. (vasárnap)  
  I-II. és III. korcsoport 9 00
 óra 
  IV., V. és VI. korcsoport 11 00
 óra 
4.   A versenyek résztvevői: 
 Az általános szabályok 4-5. pontja szerint; kettő kategóriában. 
„Toll - A” kategória: Nyílt verseny – mindenki szabadon nevezhet. 
„Műanyag  -  B”  kategória:  Kizárólag  azok  a  versenyzők  nevezhetnek,  akiknek  2008. 
szeptember  01.  óta  nincs  érvényes  /rendes/  játékengedélye    (vagy  csak  szabadidős  / 
műanyag  játékengedélye  van) tollaslabda  sportágban, és az országos döntő  időpontjáig 
nem is igényelnek részére. 
Minden  versenyző  kizárólag  egy  kategóriában  indulhat,  és  az  adott  tanév  diákolimpiai 
versenyein  végig  a  saját  választása  szerinti  kategóriában  kell  a  felmenő  rendszerű 
versenyeken szerepelnie. 
 Az  előversenyeken  mindenki  indulhat,  akit  iskolája  elektronikusan  benevez,  érvényes 
diákigazolvánnyal rendelkezik, jogosultságot szerzett a  felmenő rendszerű versenyben a 
magasabb  szinten  való  indulásra,  és  akinek  megfelelően  kitöltött  nevezési  lapja  a 
kategória  megjelöléssel  a  megadott  határidőig  eljut  az  MDSZ-hez,  illetve  a  helyi 
(megyei, területi) versenybírósághoz. 
 Az   országos   döntőbe   „Toll-A”   kategóriában   korcsoportonként,    nemenként   és 
versenyszámonként    a    megyei/budapesti    döntők    1-3.    (összesen    négy    induló 
versenyszámonként),  „Műanyag-B”  kategóriában  a  területi  (6  terület)  és  budapesti 
döntők  1-4.  helyezettjei  jutnak.  A  területi  döntőre  a  megyei  döntők  1-4.  helyezettjei 
kerülnek.  
5.   Korcsoportok: (mindkét kategóriában)  
I-II. korcsoport: közös versenyszámban indulnak, 2001-ben és később születettek,    
III. korcsoport: 1999-2000-ben születettek, 
IV. korcsoport: 1997-1998-ban születettek, 
V. korcsoport: 1995-1996-ban születettek, 
VI. korcsoport: 1992-1993-1994-ben születettek. 
6.   Igazolás:  
Egységes   igazolás:   szabályosan,  a   hatályban   lévő  Kormányrendelet  alapján  kiadott 
diákigazolvánnyal  (elvesztése,  megrongálódása  esetén  ideiglenes  diákigazolvánnyal  - 
mely  tartalmaz  egy  fényképes  személyi  kártya  részt),  az  inte rnetes  nevezés  alapján 
kinyomtatott,  az  iskola  igazgatója  által  aláírt  és  pecséttel  ellátott,  egyéni,  vagy  csapat 
nevezési  lappal. A  nevezési  lapon a korosztálynak  megfelelő  érvényes orvosi igazolásnak 
kell  szerepelnie  (a  szakszövetségi  igazolványban  szereplő,  érvényes  sportorvosi  igazo lás 
ezt  kiválthatja).  Orvosi  igazolásként  elfogadható  az  MDSZ  által  kiadott  "orvosi  igazolás" 
kártya  is,  mely kiválthatja a  nevezési  lapon szereplő  igazolást. Az  V., VI. korcsoportban 
személyi  azonosító,  vagy  útlevél  megléte  kötelező.  Iskola(ák)  összevonása,  ill.  az  iskola 
nevének  változása esetén a csapatvezető a  versenyen az  iskola  igazgatója  által  hitelesített 
dokumentumot köteles bemutatni,  mellyel bizonyítja az  intézmények összevonását,  ill. az 
intézmény  nevében  történt   változásokat.  A   fent  előírt  dokumentumok   hiányában  a 
versenyző(k)        nem        vehet(nek)       részt       az       adott        sportág        versenyén! 
Kérjük  a  testnevelőket,  gondoskodjanak  arról,   hogy  a  tanulók  az  igazoláshoz 
szükséges dokume ntumokkal  rendelkezzenek! A versenyzők saját érdekükben - sérülés, 
orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a TAJ-kártyájukat, vagy annak másolatát  
7.   Versenyszámok: Valamennyi korcsoport mindkét kategóriájában fiú egyes és leány egyes.  
8.   A verseny lebonyolítása:  
 A „Toll-A” kategóriában vegyes rendszerben bonyolítjuk  le. A selejtezőben az  indulók 
számát  figyelembe  véve  esetleg  nem  kell  részt  vennie  a  ranglista  helyezés  alapján 
néhány  versenyzőnek.  Ők  a  versenyt  a  főtáblán  kezdik.  A  selejtező  résztvevői  3-4  fős 
csoportokban  körmérkőzést  játszanak.  A  csoportok  győztesei  (a  csoportok  számától 
függően a  2.  helyezettek  is) jutnak a  főtáblára.  A  főtáblán  a  verseny egyenes kieséssel 
folytatódik.  
 A  „Műanyag-B”  kategóriában  vegyes  rendszerben  vagy  csoportokban  körmérkőzéses 
formában, figyelembe véve, hogy a résztvevők minél több mérkőzést játszanak. 
 A    mérkőzéseket    a    „Toll-A”    kategóriában    -    valamennyi    korosztályban    és 
versenyszámban  -  kettő  nyert  játszmára  játsszuk,  játszmánként  21  pontig  a  tollaslabda 
játékszabályai szerint.  A „Műanyag-B” kategóriában rövidített  mérkőzéseket játszunk, 
valamennyi  korosztályban  és  versenyszámban  egy  nyert  játszmára.  A  mérkőzések 
ponthatárát, a  hosszabbítás  lehetőségét a  versenybíróság a  nevezések  után állapítja  meg 
és a helyszínen hozza nyilvánosságra. 
9.   Nevezés: 
 Kizárólag  interneten  a  Magyar  Diáksport  Szövetséghez  (www.mdsz.hu)  a  megyei 
döntőket megelőző péntekig, de legkésőbb  
2012. január 20-án 12.00 óráig. 
Akinek  a  nevezése  a  megadott  határidőre  nem  jelenik  meg  a  Magyar  Diáksport 
Szövetség honlapján, az a területi versenyen ne m indulhat, és nem sze rezhet  jogot 
az  országos  döntőn  való  indulásra.  Ké zzel  ki-töltött  nevezési  lap  a  verseny  egyik 
szintjén sem fogadható el.   
10.   Sorsolás:  az  „A”  és  a  „B”  kategóriában  egyaránt  a  verseny  megkezdése  előtt  30 
perccel. Ké rjük, ennek megfelelően érkezzenek a versenyzők és a felkészítők.     
11.   Díjazás: 
  Minden   versenyszám  1-3.  helyezettje   érmet   vehet  át.   Minden  kategóriában   két 
harmadik helyet osztunk ki. 
12.   Költségek: 
  A rendezési költségeket a rendezők biztosítják. 
13.  Egyebek: 
  A  versenyt  a  „Műanyag-B”  kategóriában  minden  korosztályban  és  versenyszámban 
YONEX  MAVIS  2000  műanyag  labdával  rendezzük,  melyet  a  mérkőző  felek  egyenlő 
arányban,  kölcsönösen  biztosítanak.  A  „Toll-A”  kategória  valamennyi  korosztályában 
és  versenyszámában  a  mérkőzéseket  az  MTLSZ  szabályai  szerint  eredeti  toll-labdával 
kell  játszani  (Yonex  AS30,  vagy  jobb  minőségű),  melyet  a  mérkőző  felek  egyenlő 
arányban, kölcsönösen biztosítanak. 
  Óvás az általános szabályok szerint. 
  A  rendezők  a  verseny  helyszínén  és  az  öltözőkben  őrizetlenül  hagyott  tárgyakért  nem 
vállalnak felelősséget! 
 
 
Pazonyi György 
Tel.: 06/70-944-0270 
E-mail: pazony.gy@freemail.hu